Advies & interim

Advies
Als strategisch communicatieadviseur werk ik aan een adviesopdracht of ben ik project- of programmaleider van een communicatieproject: zoals de ontwikkeling van een nieuwe communicatiestrategie, samenstellen van een effectieve kanaal-en middelenmix, ontwikkelen stakeholderprogramma’s, bouw van een kernboodschappenhuis op thema’s en issues, begeleiding bij strategietrajecten (ontwikkelen missie, visie, verhaal en kernwaarden), begeleiding perstrajecten en crisiscommunicatie, plan van aanpak vergroten medewerkersbetrokkenheid en ontwikkeling en introducties kern/klantwaardenkompas, verander-communicatie ontwikkelen en vormgeven etc.

Interim
Als interimmanager van afdelingen marketing- en communicatie  of corporate communicatie versterk ik de communicatiefunctie. Die trajecten bestaan veelal uit: een QuickScan van de huidige communicatiefunctie, een concreet plan van aanpak voor de versterking daarvan en de begeleiding van het communicatieteam en de professionals in de dagelijkse werkpraktijk en in de ontwikkeling richting de gewenste situatie.

SBOH, voor artsen in opleiding – heden

Opdracht: ontwikkelen communicatiefunctie en strategie

 • Strategieontwikkeling en implementatie
 • Verbeteren content- en kanaalstrategie aios
 • Begeleiding reputatie- en stakeholderonderzoek en toekomstvisie ‘leren en werken in de zorg’

Universiteit – heden

Advies & ondersteuning bij intensivering samenwerking communicatie professionals binnen een faculteit.

Samen bouwen aan een gemeenschappelijk strategisch, operationeel en tactisch kader voor in- en externe communicatie.


Huisartsopleiding Nederland – heden

Strategisch advies op het gebied van reputatiemanagement en merkpositionering.


Internationaal recycle bedrijf – heden

Strategisch advies & coaching Manager Communicatie bij voorbereiding en uitvoering verandertraject.


VvAA

Als senior adviseur a/i betrokken bij een aantal activiteiten die ontwikkeling vereisen:

 • Begeleiding bij het ontwikkelen van de corporate story en de werkgeverspropositie
 • Opzet van een communicatiekader met 4 kernthema’s
 • Ontwikkeling werkwijze en proces voor het laden van de 4 kernthema’s
 • Programmamanager a/i in 2020 voor het zorgthema ‘klachten & claims’
 • Optimaliseren klantcommunicatie VvAA-breed
 • Training en begeleiding nieuw Team Reputatie, Merk- en Stakeholdermanagement (RMS)
 • Doorontwikkeling issue- en crisiscommunicatie: beleid, protocollen en training

DJI – penitentiaire inrichting

Opdracht: medewerkersbetrokkenheid

 • Verbindend en inspirerend verhaal ontwikkelen
 • Activatie- en communicatieprogramma
 • Medewerkers als ambassadeurs

Junis Kinderopvang

Opdracht: versterken marketing & communicatiefunctie

 • Teamprofiel ontwikkelen
 • Implementatie- veranderplan
 • Teamontwikkeling

Reputatiegroep

Van oktober 2016 tot en met februari 2021 via adviesbureau Reputatiegroep, als interimmanager en senior adviseur werkzaam voor diverse opdrachtgevers.

Interimmanager (corporate) communicatie & marketing

 • De Zorgcirkel
 • Magentazorg
 • VvAA

Kwartiermaker strategische samenwerking en Public Affairs

 • Waterschap en drinkwaterbedrijf in Noord-Holland

Medewerkers betrokkenheid – implementatie, interne communicatie- en activatieprogramma’s

 • Diverse zorginstellingen, hypotheekorganisatie, apotheekketen

Ontwikkeling stakeholder- en omgevingsmanagement

 • Nationale klachteninstantie
 • Gemeentelijk vervoersbedrijf
 • Perifeer ziekenhuis
 • Diverse koepelorganisaties in de zorg

Versterken marketing & communicatiefunctie

 • Diverse ouderenzorginstellingen / VVT-organisaties
 • Universiteit
 • Koepelorganisatie in de zorg
 • Onderwijsgroep voor aantal middelbare scholen in Gelderland

Crisissimulatie- en mediatrainingen

 • Farmaceuten, zorginstellingen, ziekenhuizen, ingenieursbureau, vervoersbedrijf, kinderopvang, verzekeraar

Alrijne Ziekenhuis

Van oktober 2015 tot september 2016, strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en van de Manager Marketing & Communicatie tijdens de fusie Rijnland Ziekenhuis en Diakonessenhuis Leiden. Betrokken bij de inrichting van de nieuwe afdeling marketing & communicatie en bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw intranet, het online dossier en de ziekenhuis website.


Andere ervaring

Hiervoor was ik ruim zes jaar Manager Marketing & Communicatie bij het Diakonessenhuis in Utrecht en zes jaar actief bij internationaal communicatie adviesbureau Edelman in het team corporate communicatie, o.a. als teamleider.

Diverse mediatrainingen op maat voor (zorg)professionals, managers en bestuurders, waaronder voor: 

 • AMREF Flying dokters: training voor specifiek TV-item van een professional en een arts
 • NVGzP: training voor genereren media-aandacht en omgaan met media voor Individuele psychologen
 • VvAA: training kernboodschap formuleren en omgaan met media voor bestuurders in de zorg
 • SBOH: training voor specifiek media-item radio en print voor bestuurder en manager

Hier vind je mijn volledige profiel.